”Den vanskeligste ting at forstå i
denne verden,
er indkomstskatten”

Albert Einstein

Vi byder dig velkommen til vores hjemmeside

Citatet af Albert Einstein viser, at selv om vi alle oplever, at verdenen er foranderlig og intet er som før, er der dog ting, der aldrig ændrer sig.

Uanset, at skiftende skatteministre forsikrer os om påtænkte og gennemførte forenklinger og reformer på skatteområdet, er det en kendsgerning, at antallet af skattelove er steget voldsomt og skattesystemet er blevet mere kompliceret siden Albert Einstein nedskrev sine iagttagelser. Der er ikke noget, der tyder på, at skatteområdet bliver væsentligt forenklet indenfor overskuelig tid.

Det samme gælder for revision og regnskab, hvor der ganske vist er en vis politisk vilje til at lette byrderne for virksomhederne, men internationale standarder og bestemmelser modarbejder i mange tilfælde de gode hensigter og begrænser i praksis de ønskede lettelser.

Vi forsøger at navigere sikkert inden for områderne skat, revision og regnskab med professionel respekt for opgaven og i erkendelse af, at ingen kan vide alt. Derfor er vi glade for at kunne trække på vores netværk af kolleger, fagkonsulenter og advokater.

Vi er som godkendte revisorer underlagt Revisortilsynets kvalitetskontrol og vores virksomhed blev senest kontrolleret og godkendt i januar 2010.